วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ประเมินผลการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมประเมินผลการจัดการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งในวันนี้ลงติดตามในพื้นที่ของศูนย์สุขภาพชุมชนสมิหลา 

โดยรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้มอบชุดเยี่ยมและของใช้ที่จำเป็นพร้อมให้กำลังใจกับผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 8 ราย เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและติดตามผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามภารกิจของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสงขลา ในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ