วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

รองนายกเทศมนตรีนครสงขลารับมอบเรือท้องแบน จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายนิคม จันพุ่ม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล และนายจรูญ จันทร์มณี ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ร่วมรับมอบเรือท้องแบน จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ลำ เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ในยามเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา