วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมรับมอบไข่ไก่ จากตัวแทนนายสรรเพชญ บุญญามณี ในกิจกรรม “แจกไข่ ปันสุข” เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายอำพล ธรรมปาโล นางสาวสุภารัตน์ บุญสม และนายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ร่วมรับมอบไข่ไก่ จากตัวแทนนายสรรเพชญ บุญญามณี ในกิจกรรม “แจกไข่ ปันสุข” เพื่อพี่น้องชาวสงขลา เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และมอบให้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลาที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน