วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

“รศ.นฤมล อัศวเกศมณี” อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร “การประดิษฐ์กรรมวิธีการผลิตน้ำเคยปลาสำเร็จรูป” สืบสานวัฒนธรรมอาหารใต้

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม ผลงาน “การประดิษฐ์กรรมวิธีการผลิตน้ำเคยปลาสำเร็จรูป” จัดทำโดย รศ.นฤมล อัศวเกศมณี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เจ้าตัวหวังร่วมสืบสานวัฒนธรรมการกินของชาวใต้ ชูจุดเด่นเก็บได้นาน 1 ปี เป็นทางเลือกสำหรับนำไปประกอบอาหารได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

  รศ.นฤมล อัศวเกศมณี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ผลงาน “การประดิษฐ์กรรมวิธีการผลิตน้ำเคยปลาสำเร็จรูป” ที่จัดทำขึ้นได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นผลงานที่สืบเนื่องจากงานวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของเคยปลา ที่ผลิตตามกระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนทะเลน้อย พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เมื่อ พ.ศ.2561 และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงน้ำเคยแห้ง โดยการใช้เคยปลาชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เป็นวัตถุดิบ

ทั้งนี้ พบว่ากระบวนการเตรียมเคยปลามีความยุ่งยาก เพราะเคยปลามีก้าง ไม่เหมือนกะปิที่ผลิตจากกุ้งสามารถนำไปประกอบอาหารได้เลย แต่เคยปลาจะต้องผ่านกรรมวิธีการต้มสุกและกรองเอาก้างออก มีความยุ่งยากและมีกลิ่นค่อนข้างแรง ไม่ชวนรับประทาน แต่เมื่อเคยปลาผ่านการต้มสุกพร้อมสมุนไพรที่ดับกลิ่นคาวปลา จะช่วยให้เคยปลามีความหอมมากยิ่งขึ้น ตนจึงมีแนวคิดในการผลิตน้ำเคยปลาสำเร็จรูปเพื่อเป็นวัตถุดิบปรุงแกงน้ำเคย ด้วยการนำเคยปลาที่ผลิตจากชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีความความหอมอร่อย นิยมใช้เป็นส่วนผสมของแกงพุงปลาหรือแกงน้ำเคย เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงแขกในงานบุญ เช่น งานบวช งานศพ และตามงานวัด เนื่องจากเป็นแกงที่ปรุงง่าย ราคาถูก และเป็นที่นิยมของคนใต้โดยทั่วไป

 แกงพุงปลาและแกงน้ำเคยนั้นมีบทบาทด้านวัฒนธรรมการกินและถือเป็นเอกลักษณ์การกินของชาวใต้อย่างแท้จริง แต่นับวันแกงน้ำเคยค่อนข้างจะหากินยากเข้าไปทุกที อาจเป็นเพราะวัตถุดิบคือเคยปลาค่อนข้างหายาก ไม่ค่อยมีคนทำ ประกอบกับการผลิตเคยปลายังเป็นการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาด้วยกรรมวิธีที่สืบทอดต่อกันมา และผลิตในกรรมวิธีแบบชาวบ้าน

จากภูมิปัญญาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้คิดค้นน้ำเคยปลาสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของ น้ำเปล่า เคยปลา ข่า ตะไคร้ หอมแดง และใบมะกรูด ผ่านกรรมวิธีการต้มสุกที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส นาน 10-15 นาที และกรองเอาส่วนที่เป็นก้างออก บรรจุภาชนะขวดแก้ว ในสภาวะที่ร้อนก็สามารถเก็บรักษาในสภาวะปกติได้เป็นเวลา 1 ปี ดังนั้น น้ำเคยปลาสำเร็จรูปจึงเป็นทางเลือกของผู้ที่ชื่นชอบแกงน้ำเคย สามารถนำไปประกอบอาหารได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้ที่ปรุงแกงน้ำเคยเป็นอย่างมาก