วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

รร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลประกวดผลงานที่เป็นเลิศการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลประกวดผลงานที่เป็นเลิศ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เหรียญทองแดงประเภทการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย จากผลงาน “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก” และเหรียญทองประเภทการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย จากผลงาน “การเรียนรู้แบบโครงงานเปลือกไข่มหัศจรรย์ฯ”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมประกวดผลงานที่เป็นเลิศ (Best-Practices) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ผลปรากฏว่าโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้

1.ประเภทการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โดย นางสาวชนกกมล พร้อมมูล จากผลงาน เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมการเล่นแบบ Loose parts play 2. ประเภทการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดย นางร่มหล่ะ บินอะหลี จากผลงาน เรื่อง การเรียนรู้แบบโครงงานเปลือกไข่มหัศจรรย์เพื่อส่งเสริมทักษะ EF ให้กับเด็กปฐมวัย