วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

รมว.อุดมศึกษา ลงพื้นที่ จชต. ปั้นยุวสตาร์ทอัพภาคใต้ ชู “ผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่” พร้อมเปิดพื้นที่หนุนเยาวชนเสนอไอเดียสร้างนวัตกรรมช่วยชุมชน

03 มี.ค. 2020
1060

วันนี้ (2 มีนาคม 2563) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อประกาศเจตนารมณ์การสร้างคนผ่านโครงการ “ยุวชนสร้างชาติ” โดยช่วงเช้า ดร.สุวิทย์ เป็นประธานประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” และโครงการพัฒนาด้ามขวาน  4.0โดยมีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา ให้การต้อนรับ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์และพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ จะต้องเปลี่ยนแปลง ต้องสร้างภาคใต้เป็นด้ามขวาน 4.0 เพราะภาคใต้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 2 มหาสมุทร ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งที่ตั้งและทรัพยากร  มหาวิทยาลัยต้องนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนา 3 มิติ คือคน ต้องเตรียมให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 คนในยุคหน้าต้องอยู่ในเมือง ดังนั้นเมืองต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ตอนนี้เราต้องปักหมุดให้ภาคใต้เชื่อมโยงส่วนบนของอาเซียน และ ส่วนล่างของอาเซียน เราต้องกระจายความมั่งคั่งออกไปยังเมืองหลัก เมืองรองอื่น ๆ สร้างเมืองใหม่ ๆ รองรับคนในศตวรรษหน้า

ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต.  เข้าร่วมโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ“ยุวชนสร้างชาติ” โดยมีผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่หรือ New gen Muslim Incubator ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนานวัตกรรม ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมฯ นำผลงานที่ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนานวัตกรรม มาจัดแสดง อาทิ บริษัท แฮส ออเดอร์ จำกัด บริการ PINSOUQ Halal Supply Chain Integration  การทำธุรกิจ แบบออนไลน์ “Pinsouq Online Halal Matketplace (www.pinsouq.com)” แหล่งรวมสินค้าฮาลาลทุกประเภทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัท กรีนเทคไบโอแลบ จำกัด ผลิตภัณฑ์ : Cherlive เจลอาบน้ำผสมกลีบดอกมะลิ บริษัท ทีวายบี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตลาดสินค้าออนไลน์แบบใหม่ โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตภัณฑ์ แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกาย DARAMA ด้วยสารสกัดจากใบฝรั่ง ไก่กอและ Uncle Yo สุดยอดอาหารแห่งลังกาสุกะ (ใช้น้ำตาลโตโหนดและหญ้าหวาน) เป็นต้น

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า สภาพทางเศษฐกิจและสังคมของพื้นที่ไม่ค่อยดีนัก มีจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวในระดับต่ำถึง 2 จังหวัด คือ ปัตตานี และนราธิวาส  แต่อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ไม่ยาก โอกาสเปิดสำหรับคนรุ่นใหม่ ประชากรมุสลิมซึ่งดั้งเดิมมีพื้นฐานทางธุรกิจอยู่แล้ว เมื่อเยาวชนเหล่านี้ได้โอกาสเรียนรู้และมีโอกาสในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่นำไปสู่การปรับมุมมองในการประกอบอาชีพการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น  การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการมุสลิม คือ จุดเริ่มต้นของการก้าวเดิน และเป็นแนวทางและกลไกลหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทางผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้และเป็นเป้าหมายหนึ่งของทางอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาโดยตลอด โดยเฉพาะการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการมุสลิม แก่นักศึกษามุสลิมทั้งในและนอกประเทศมาโดยลำดับ พบว่าผู้ประกอบการนักศึกษาและเยาวชนเหล่านี้มีความคิดทางธุรกิจดี มีหลักการที่เป็นหลักทางศาสนาที่ปลูกฝังไว้ทำธุรกิจด้วยความเหมาะสม มีคุณภาพ ยุติธรรม และมีจริยธรรม เมื่อผสมผสานกับทางธุรกิจและความพร้อมในพื้นที่ที่สามารถนำมาต่อยอดได้ไม่ยาก  เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการมุสลิมรายใหม่ ที่สามารถเติบโตไปสู่ตลาดฮาลาลโลกได้อย่างยั่งยืนและเต็มรูปแบบ โดยในโครงการนำร่องนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมุสลิมรายใหม่จากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นอย่างมาก