วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ มรภ.สงขลา ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต และ นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัย