วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

รมช. มหาดไทย นำส่วนราชการและจิตอาสา 904 วปร. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย” ในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 ต.ค. 62 บริเวณคลองสามกอง บ้านแหลมเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษาและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัยได้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทางภาคใต้รวมทั้งจังหวัดสงขลาได้เริ่มเข้าสู่ช่วงมรสุม ทำให้มีฝนตกหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องเตรียมพร้อมรองรับและแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์ โดยมีเจตนาที่จะต้องดำเนินการแก้ปัญหาจากต้นเหตุของปัญหา

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดสงขลา เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้นแบบของการเตรียมพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัย เพิ่มการระบายน้ำ ลดภาวะน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขังและเป็นต้นแบบการดำเนินการให้กับจังหวัดอื่น ๆ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 ลำน้ำ ประกอบด้วย 1. คลองสามกอง หมู่ที่ 1 บ้านแหลมเคียน ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา, 2. คลองอู่ตะเภา (ลากูน่า) บ้านควน หมู่ที่ 5 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่และ 3. คลองอู่ตะเภา (วัดคูเต่า) บ้านคูเต่า หมู่ที่ 6 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้ขอให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ได้ยึดถือปฏิบัติตามพระบรมราโชบายความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อกัน รวมทั้งร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และทำงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประธานในพิธีฯ นำผู้เข้าร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำจิตอาสากล่าว “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ “พร้อมกัน 3 ครั้ง หลังจากนั้นจิตอาสาได้แยกย้ายตามภารกิจต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือในการกำจัดวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวาที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นในลำคลองสามกอง ตลอดระยะทาง 5 กม. เพื่อให้คลองแห่งนี้กลับมามีคุณภาพ สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดีขึ้น

   ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-วิทยา/ภาพ  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา