วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

“ม. Malaysia Kelantan” เยือน มรภ.สงขลา หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัย Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย หารือทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันและการวิจัย คาดลงนาม MOU ภายในปี 2566 นี้

วันที่ 27 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Malaysia Kelantan (Universiti Malaysia Kelantan : UMK) ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มรภ.สงขลา กับ มหาวิทยาลัย Malaysia Kelantan ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันและการวิจัย ซึ่งคาดการณ์ว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันภายในปี พ.ศ.2566 นี้