วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ม.มาเลเซียกลันตัน เยือน มรภ.สงขลา หารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน หารือความเป็นไปได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ทั้งในด้านลงนาม MOU แลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมาเลเซีย กลันตัน ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน กับ มรภ.สงขลา โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) การจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในรูปแบบไม่นับหน่วยกิต แบบนับหน่วยกิต และแบบผสมผสาน การทำวิจัยร่วมหรืองานวิชาการ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้