วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์จัดพิธีแถลงข่าว”งานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2563″

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง  อ.หาดใหญ่  ต.คอหงส์  จ.สงขลา  เวลา 16.30 น. นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานเทศบาล และประชาชนชาวคอหงส์เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีนางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็นประธานในพิธี   และร่วมด้วย นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. )  นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล นายกสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา,นายสุวิทย์  ตันรัตนกร  ประธานจัดงานเทศกาลกินเจ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง ,นายเกียรติศักดิ์ วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง   โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

เทศกาลถือศีล กินเจ  หรือประเพณีถือศีลกินผักความศรัทธา ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา เพื่อถวายแด่องค์พระกิวอ๋องไต่เต่  ด้วยจิตที่เมตตาและละเว้นจากการก่อให้เกิดการฆ่า  เพื่อนำมาเป็นอาหาร  การรักษาศีล รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์  ละเว้นจากอบายมุขของมึนมาต่าง ๆ ก่อให้เกิดบุญกุศลเป็นสิริมงคล  แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว อุทิศเป็นส่วนบุญส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี  และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีที่มีมาช้านาน  ให้กับคนรุ่นหลังอีกด้วยปัจจุบันในประเทศไทย เทศกาลถือศีล กินเจ ถือเป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจีน  ได้ให้ความสำคัญ ซึ่งทางมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ และภาครัฐ เอกชน  ได้ร่วมมือกันจัดเป็นงานประเพณีทุกปื โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งในปี 2563 นี้ ตรงกับวันที่ 16-25ตุลาคม 2563นอกจากนี้ประเพณีดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมืออันดีกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าว

“เทศกาลถือศีล กินเจ  หรือประเพณีถือศีลกินผัก มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนมากว่า 400 ปีมาแล้ว มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเทศกาลนี้ อยู่หลายตำนาน ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า เทศกาลถือศีล กินเจ ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  ในหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทย  รวมไปถึงประเทศต่าง ๆ ในโซนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และในอีกหลายประเทศ  ต่างเห็นความสำคัญของประเพณีนี้ด้วย และแต่เนื่องจากการจัดงานยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังเชื้อโควิด-19คณะกรรมการจัดงาน จึงได้วางมาตรการในการดูแล  และรักษาระยะห่าง ไว้ดังนี้

                  – มีการคัดกรองโดยใช้เครื่อง สแกนที่ได้มาตรฐาน

                  – กำหนดเส้นทางเข้าออกชัดเจน มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ทำงานร่วมกับฝ้ายสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์

 – กำหนดพื้นที่ในการรับบริการอาหาร รวมถึงขั้นตอนการเข้าแถว

กำหนดการประเพณีงานเทศกาลถือศีล กินเจ ของมูลนิธิโรงเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ตลอด 10 วัน มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม จะเริ่มเทศกาลอย่างเป็นทางการ

เวลา 10.39 น.  พิธีอัญเชิญเสาพิธี

เวลา 17.19 น.  พิธีอัญเชิญตะเกียง 9 ควง

เวลา 19.19 น. พิธีอัญเชิญตะเกียงพระหยกอ๋องส่องเต่

เวลา 22.19 น.พิธีอัญเชิญพระกิวอ๋องไต่เต่เข้าบวงสรวง

โดยตลอดเวลา 10 วัน เราจะมีพิธีสวดมนต์เช้าแบบจีน, พิธีเลี้ยงทหารเทพ, พิธีสวดมนต์เย็นแบบจีน  พิธีสวคมนต์เย็นแบบไทย, ฟังธรรมและพิธีเวียนรูป-เทียน, ทุกวัน ในช่วงเทศกาลกินเจ

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563

เวลา 21.39 น. พิธีล้างเกี้ยว อัญเชิญองค์เทพขึ้นเกี้ยว และเล่นประทัด

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

เวลา 16.39 น. พิธีแจกทาน

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

เวลา 15.35 น. พิธีไถ่ชีวิตโค ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสำเร็จธรรมขององค์พระ โพธิสัตว์กวนอิม แต่ปีนี้ได้งดไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงได้นำมาร่วมในงานเทศกาลถือศีลกินเจครั้งนี้ เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน