วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มูลนิธิโคคา-โคล่า มอบเงินมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด 19

28 ต.ค. 2021
671

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย นางคลาวเดีย ลอเรนโซ(ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โคคา-โคล่า ประจำภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกใต้ มร.คาร์ลอส ดิแอซ-ริกบี้ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัดนางปริยา จีระพันธุ์ ประธานอำนวยการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) และ นายสยาม สุวรรณรัตน์(ขวาสุด) ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 68,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์(ที่ 4 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ดร.อติชาต ขวัญเยื้อง(ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล (นวัตกรรมดิจิทัล) คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้ป่วยแยกกักตัวโควิด 19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนในจังหวัดสงขลา

กรุงเทพฯ 28 ตุลาคม 2564 – มูลนิธิโคคา-โคล่า องค์กรสาธารณกุศลภายใต้ เดอะ โคคา-โคล่า
คัมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบเงินสนับสนุนจำนวน 68,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อและแจกจ่ายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการตรวจโควิด 19 และสนับสนุนการดำเนินงานของเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดสรรผู้ติดเชื้อไปยังสถานที่กักตัวหรือรักษาตัวที่เหมาะสม เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน

นางคลาวเดีย ลอเรนโซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, โคคา-โคล่า ภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกใต้ กล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า “วันนี้ มูลนิธิโคคา-โคล่า ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนกว่า ล้านบาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมูลนิธิฯ หวังว่าความช่วยเหลือจากโคคา-โคล่าในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาผลกระทบของโควิด 19 ในประเทศไทย และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงการตรวจโควิด 19 โดยการทดสอบเบื้องต้นได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

นางซาเดีย แมดส์เบิร์ก ประธานกรรมการ มูลนิธิโคคา-โคล่า กล่าวเสริมว่า “มูลนิธิโคคา-โคล่า ตระหนักดีว่าวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้ยังไม่จบลงง่าย ๆ และยังมีอีกหลากหลายภาคส่วนที่ยังต้องการความช่วยเหลือ มูลนิธิฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในประเทศไทย เพื่อช่วยหยุดการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาต่อไป”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงการได้รับสนับสนุนครั้งนี้ว่า “จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ยังคงมีจำนวนสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังมีประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขและการตรวจโรคโควิด 19 และการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจให้ได้มากที่สุดนั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด 19 ได้ดีที่สุด ทางมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จึงมีความยินดีที่จะได้เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงได้มากยิ่งขึ้นต่อไป ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และได้รับการดูแลรักษาได้รวดเร็วขึ้น”

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะนำเงินสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปใช้เพื่อดำเนินการจัดซื้อแจกจ่ายชุดตรวจ Antigen Test Kit แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงจากชุมชน 30 แห่งในพื้นที่อำเภอเมือง และหาดใหญ่ และใช้ในการสนับสนุนระบบคลาวด์ที่ใช้ในการดำเนินงานของเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ที่ลงทะเบียน จัดสรรผู้ติดเชื้อไปยังสถานที่กักตัวหรือรักษาตัวที่เหมาะสม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือ home isolation ต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ให้การส่งเสริมกิจกรรมและองค์กรที่ทำงานอย่างหนักเพื่อยับยั้งการระบาดรวมถึงสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด ด้วยเงินจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่ากว่า 14 ล้านบาท ร่วมด้วยมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยอีกจำนวนกว่า 7 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า
21 ล้านบาท