วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ต้องมีชุมชนเป็นรั้ว”

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ต้องมีชุมชนเป็นรั้ว” หมุดหมายแรกพบชาวชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่แนวเขตของมหาวิทยาลัยที่ยังมีปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดิน

นายวิโรจน์ รัตนโกสัย นางบุญญา เอียดเอก  ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม กล่าวว่า วันนี้ได้รวมตัวกับพี่ๆ น้องๆ นำโดยนายสวัสดิ์ จันทร์สุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว และชาวชุมชนหมู่ที่ 9 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้ามาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และทีมบริหารชุดใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ กล่าวว่า ขอบคุณชาวชุมชนหมู่ที่ 9 ที่จัดกิจกรรมในวันนี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดิน “ผมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างยุติธรรมสมานฉันท์ อย่างน้อย4-5 แนวทาง แต่ต้องมาคุยร่วมกัน เกิดพื้นที่แห่งการพูดคุยหาทางออกร่วมกัน บนโต๊ะของการสนทนาที่ต่างยอมรับซึ่งกันและกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และเป็นไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม เราต้องหาทางออกร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่แบบยุติธรรมเชิงสมานฉันท์