วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา เรียนรู้ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มรภ.สงขลา จับมือสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ให้เด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมเดินหน้าบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เปิดโอกาสให้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มรภ.สงขลา ร่วมกับสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ให้แก่เด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สระว่ายน้ำ มรภ.สงขลา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เบื้องต้นจำนวน 20 คน สืบเนื่องจากที่ผ่านมาเด็กจากสถานสงเคราะห์ฯ ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนว่ายน้ำ ดังนั้น ในฐานะที่ มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น จึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้เรียนรู้การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ประกอบกับตนได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ซึ่งมีความประสงค์ที่จะให้เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ได้เรียนว่ายน้ำ ตนจึงตอบตกลงจัดสอนให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยในเบื้องต้นจัดสอนให้เด็กจำนวน 20 คนก่อน หลังจากนั้นจะจัดอีกรอบให้กับเด็กส่วนที่เหลือ