วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา เปิดตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.

มรภ.สงขลา เปิดตู้ปันสุข 24 ชม. ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมชวนร่วมแบ่งอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของจำเป็นสำหรับดำรงชีพ

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ผ่านตู้ปันสุขซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลารอรถประจำทางหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมแสดงน้ำใจต่อกันในยามวิกฤต โดยสามารถมารับสิ่งของในตู้ปันสุขหรือร่วมแบ่งปันได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

มรภ.สงขลา ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันครั้งนี้ ไม่ว่าเป็นการร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรจากชุมชน อาทิ ผักสดและแตงโมหวานฉ่ำจากกลุ่มเกษตรกรตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งฝากผลผลิตมากับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับนำมาใส่ยังตู้ปันสุข มรภ.สงขลา ขอให้ทุกท่านได้รับความสุขจากการแบ่งปันโดยถ้วนหน้า และขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆ ท่านที่กำลังประสบกับปัญหา สามารถผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆ ไปได้ด้วยดีในเร็ววัน