วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา เปิดการแข่งขันกีฬา “ปาริฉัตรเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกภาคใต้

มรภ.สงขลา เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกภาคใต้ “ปาริฉัตรเกมส์ มิตรภาพเหนือชัยชนะ” ระหว่างวันที่ 18-23 พ.ย.62 ชิงชัย 7 ชนิดกีฬาเฟ้นหาตัวแทนภาคใต้ร่วมแข่งขันรอบมหกรรม

  อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ “ปาริฉัตรเกมส์ มิตรภาพเหนือชัยชนะ” ระหว่างวันที่ 18-23 พ.ย.62 โดยมีพิธีเปิดและเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬาจาก 11 สถาบัน เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ ซึ่งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

อาจารย์จิรภา กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาทางด้านกีฬา เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อสุขภาพ รวมทั้งคัดเลือกนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ รวม 11 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมชิงชัยใน 7 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาด เซปัคตะกร้อ บาสเกตบอล และ เปตอง เพื่อเป็นตัวแทนของเขตภาคใต้ เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรมต่อไป