วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา เตรียมความพร้อมเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ “ปาริฉัตรเกมส์”

มรภ.สงขลา เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ “ปาริฉัตรเกมส์” เปิดบ้านรับ 12 สถาบันการศึกษาร่วมชิงชัย

ดร.นกุล โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความพร้อมของ มรภ.สงขลา จึงมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ ปาริฉัตรเกมส์ ในระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย.62 จำนวน 6 ชนิดกีฬา มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 12 แห่ง มรภ.สงขลา จึงประชุมคณะทำงาน โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสนามและสถานที่จัดการแข่งขัน ตลอดจนพิธีเปิดการแสดง การต้อนรับและจัดเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารและนักกีฬา รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรายผลการแข่งขัน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคณะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาและส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อไป