วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ

ผู้บริหารมรภ.สงขลา เข้าพบ นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่มหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมสร้างความร่วมมือทุกมิติ

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ดร.บรรจง ทองสร้าง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี เข้าพบ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสวัสดีปีใหม่และปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่มหาวิทยาลัย

นอกจากนั้น ยังเดินทางเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งได้ร่วมปรึกษาแนวทางความร่วมมือในทุกมิติ ตลอดจนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย พัฒนาสนับสนุนศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอื่นๆ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา การร่วมพัฒนาภูมิอารยสถาปัตยกรรม โดยมี นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวฯ ให้การต้อนรับ และยังได้สำรวจพื้นที่แนวเขตเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมถึงตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพักบุคลากรภายใน มรภ.สงขลา