วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัยอาจารย์ นักศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา มรภ.สงขลา ซึ่งประกอบด้วย กาแฟจากเห็ดแครง จัดทำโดยอาจารย์สุรีย์พร กังสนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไข่เค็มกะทิสดสมุนไพร จัดทำโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นกกระทาแปรรูปบ่อเตี้ยฟาร์ม จัดทำโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ไปจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธาน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของทางมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ