วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ลดค่าบำรุงหอพัก นศ. แบ่งเบาภาระช่วงโควิด-19

มรภ.สงขลา ออกมาตรการปรับลดอัตราค่าบำรุงหอพักลง 20% หวังช่วยเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโควิด-19แบ่งเบาภาระทางการเงินผู้ปกครองที่ต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือการปรับลดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษาลง 20% โดยหอพักสบันงาจากเดิมภาคการศึกษาละ 2,500 บาท ลดเหลือ 2,000 บาท ส่วนหอพักปาริฉัตรจากเดิมภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ลดเหลือ 3,200 บาท มีผลบังคับใช้ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  

อาจารย์จิรภา กล่าวว่า มรภ.สงขลา มีหอพักไว้สำหรับบริการนักศึกษาหญิง 2 หอพัก ได้แก่ หอพักสบันงา ซึ่งมีจำนวนห้อง 56 ห้อง รองรับนักศึกษาได้ 156 คน และหอพักปาริฉัตร จำนวน 51 ห้อง รองรับนักศึกษาได้ 102 คน โดยมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์หอพัก รวมทั้งคณะกรรมการหอพักซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษา คอยดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษาหอพักอย่างใกล้ชิด