วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ศอ.บต. ผนึกกำลังแก้ไขปัญหา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

มรภ.สงขลา จับมือ ศอ.บต.ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOA) ร่วมกับตัวแทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมี อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน และ ดร.บรรจง ทองสร้าง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ร่วมเป็นสักขีพยาน