วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการฯ นายมานพ อ่อนแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายศุภกร หนูสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดสุวรรณคีรี ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี โดยศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จ.สงขลา ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นหอแสดงประวัติศาสตร์ ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านบนหลังคามีกุฎาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปางชนะมาร และมีทางเดินโดยรอบอาคาร