วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ร่วมงาน “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมงาน “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” จัดโดยจังหวัดสงขลา ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้สร้างคุณูปการในการบริหารแผ่นดินและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประชาชาติ และพัฒนาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นภูมิลำเนาเกิด โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี