วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอล VIP พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19

18 ก.ค. 2020
822

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอล VIP กกท.ภาค 4 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กับทีม VIP นาทวี นำโดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค 4 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ในอำเภอนาทวี มอบอุปกรณ์กีฬาและเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่นักเรียนในอำเภอ

ในการนี้ อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งผลิตโดยงานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้แก่ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อไป