วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ฯ บำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ทรงปลูก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับ นายอภินันท์ ขันธิราช เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและดูแลบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ทรงปลูก ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับ นายอภินันท์ ขันธิราช เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและดูแลบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ทรงปลูก ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา