วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลนักศึกษาพระราชทาน

13 ม.ค. 2020
944

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในการประชุมสัมมนาการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากนักศึกษาของ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา รวม 3 ปีการศึกษา ดังนี้ ปีการศึกษา 2556 นายชัยเดช เครือเปรม จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 นางสาววิภาวรรณ ทองจินดา จากคณะครุศาสตร์ และ ปีการศึกษา 2560 นายวรวัฒน์ รอดพิบัติ จากคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าว เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ครั้งแรกเมื่อปี 2556 ได้รับรางวัล 8 ปีการศึกษา รวมทั้งหมด มรภ.สงขลา มีนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้ว 11 คน