วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ปริญญาโท หลักสูตรครุฯ สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน 15-20 มิ.ย.นี้

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน ภาคปกติและภาคพิเศษ ผู้เรียนมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู สมัครออนไลน์วันที่ 15-20 มิถุนายนนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) แผน ก แบบ ก1 รับ 5 คน แผน ก แบบ ก2 รับ 15 คน (มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู) ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) แผน ข รับ 30 คน (มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู)

รับสมัครและชำระค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 15-20 มิถุนายน 2564 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app_bundit สอบถามข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  https://www.facebook.com/gsskru