วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ครั้งที่ 3 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://regis.skru.ac.th/skru_app ตั้งแต่บัดนี้-15 มิถุนายน 2564 ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) 30 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) 15 คน ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 72 คน ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (เทียบโอน) 96 คน ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 20 คน ส.บ.สาธารณสุขชุมชน (เทียบโอน) 11 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (2 ปีต่อเนื่อง)   15  คน ศศ.บ. การท่องเที่ยว (เทียบโอน) (เรียน จ.สตูล) 40 คน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น และโปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และการส่งหลักฐานการสมัครอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการสมัครเข้าศึกษาต่อ หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก งานรับเข้านักศึกษา SKRU https://www.facebook.com/skru.enrollment