วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-24 พฤษภาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ เปิดทางเลือกผู้สนใจเรียนวันเสาร์-อาทิตย์

05 พ.ค. 2020
891

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-24 พฤษภาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ เปิดทางเลือกผู้สนใจเรียนวันเสาร์-อาทิตย์

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.regis.skru.ac.th ระหว่างวันที่ 4-24 พฤษภาคม 2563 ค่าสมัคร 300 บาท ไม่ต้องสอบข้อเขียน โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับดังนี้

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ปริญญาตรี 4 ปี) รับ 40 คน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (4 ปี เทียบโอน) รับ 40 คน

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (4 ปี) รับ 150 คน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (4 ปี) รับ 100 คน

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (4 ปี เทียบโอน) รับ 40 คน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีต่อเนื่อง) รับ 30 คน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (2 ปีต่อเนื่อง) รับ 60 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 074-260200-4 ต่อ 1785 หรือ 088-398 9991 facebook : งานรับเข้านักศึกษา SKRU