วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมต้านคอร์รัปชั่น

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” อธิการฯ เป็นตัวแทนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับรางวัล “สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น” ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานมอบรางวัล และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คอร์รัปชั่นกับการเมืองไทย”

สำหรับรางวัลดังกล่าว มีขึ้นเพื่อส่งเสริม เชิดชูบุคคล องค์กร และสื่อมวลชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกสถาบันศึกษาที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น