วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา รับฟังคำแนะนำดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูก

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับและรับฟังคำแนะนำในการดูแลรักษาต้นไม้จากเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ประกอบด้วย 1. นายอภินันท์ ขันธิราช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 2. นายจารุวิทย์ เจริญศรี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 3. นายศรายุทธ กล่อมกลาง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา