วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา ผลิตเจลแอลกอฮอล์-Face Shield มอบ รพ.สงขลา ใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

มรภ.สงขลา ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ หน้ากาก Face Shield พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลสงขลาใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำคณะทีมผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวางแผนและงบประมาณ อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต พร้อมด้วย นายพิชยดนย์ ชายมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเลขานุการและพิธีการ เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นอกจากนั้น ช่วงระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากร มรภ.สงขลา ยังได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face shield) ณ บริเวณชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับใช้ป้องกัน COVID-19