วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน เปิดพื้นที่ นศ. เรียนรู้ธุรกิจ

มรภ.สงขลา จับมือธนาคารออมสิน เปิดงาน Grand Opening Innovation Club by GSB Startup สร้างโอกาสนักศึกษามีพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม เรียนรู้ธุรกิจ พร้อมมอบรางวัลประกวด Smart Start Idea เผย แผ่นแปะอัจฉริยะทีมINO Tech คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ

น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มรภ.สงขลา เปิดงาน Grand Opening Innovation Club by GSB Startup ณ อาคาร 2 ชั้น 1 โดยมี ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวางแผนและงบประมาณ กล่าวต้อนรับและขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้การสนับสนุน และได้รับเกียรติจาก นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup กล่าวประวัติความเป็นมาของโครงการ GSB Innovation Club มีผู้ร่วมเข้างานกว่า 190 คน และหน่วยงานพันธมิตรจากผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการปกครองธุรกิจการตลาด สำนักงานพาณิชย์ จ.สงขลา ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขากาญจนวนิช สงขลา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ชมรม Biz Club สงขลา พร้อมคณะ

น.ส.อมราวดี การจัดโครงการ Innovation Club by GSB Startup มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำพื้นที่Co-Working Space สนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเริ่มธุรกิจ ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายธุรกิจและบ่มเพาะสนับสนุนนักศึกษา มรภ.สงขลา ให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ภายในงานมีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน พ.ย.62 ได้แก่ ชนะเลิศ ทีม INO Tech คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะอัจฉริยะ รับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม 7′ teen young คณะวิทยาการจัดการ ผลิตภัณฑ์ overwatch รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสิงห์สมิหลา A คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่องยาอัจฉริยะ รับเงินรางวัล 3,000 บาท ชมเชย 2 รางวัล ทีม GI POWER ผลิตภัณฑ์ pet robot  และ ทีมสิงห์สมิหลา B เว็บไซต์จัดหางานสูงวัย ผลงานนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจกล่าวอีกว่ากิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup เป็นการประกวดผลงานนวัตกรรมในรูปแบบของคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจ กำหนดโจทย์ 1 หัวข้อต่อ 1 เดือน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้พื้นที่ภายใน Innovation Club by GSB Startup ในการนำเสนอแนวคิดร่วมกัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำแนวคิดจากผลงานที่ส่งประกวดไปใช้ได้จริงต่อไป