วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ “สินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากร”

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือธนาคารกรุงไทย โครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรให้อัตราดอกเบี้ยพร้อมเงื่อนไขพิเศษ สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออเนกประสงค์ และ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ มรภ.สงขลา อาทิ อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย นำโดย นายวศิน วรรละออ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตสงขลา 1 และ นายพิภพ วรรณกูล ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรในสังกัดของ มรภ.สงขลา อาทิ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออเนกประสงค์ และ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากร ยกระดับความรู้ความสามารถ อันจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน นายวศิน วรรละออ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตสงขลา 1 กล่าวว่า ธนาคารได้นำเสนออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายฯ เพื่อมอบเป็นทางเลือกให้กับบุคลากรของทางมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเสริมสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและความต้องการ อาทิ ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ซื้อรถยนต์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น หรือสนับสนุนให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยบุคลากรของ มรภ.สงขลา สามารถใช้บริการกับทางธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาใน จ.สงขลา