วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตรเครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ ผลงานประดิษฐ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตรเครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ โดยมี ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้ประดิษฐ์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสิทานนท์ อมตเวทย์ ผู้จัดการแผนงานการใช้บริการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ (P-SUIT) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะกรรมการในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว

สำหรับเครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละที่ ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน คิดค้นขึ้นนี้ จะช่วยเก็บรวบรวมละอองเกสรให้ได้จำนวนมากและรวดเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดผลสละ