วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมุนษยชาติ” ชิงเงินรางวัลรวม 18,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-11 ก.ค. 65

มรภ.สงขลา จัดประกวดภาพถ่าย “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมุนษยชาติ” ผ่านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง ชิงเงินรางวัลรวม 18,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้- 11 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมุนษยชาติ” ชิงเงินรางวัลรวม 18,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยนำเสนอภาพถ่ายภายใต้แนวคิด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น

กติกาในการประกวด ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ โดยส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์ดิจิตอล JPEG ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ภาพที่ส่งประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อในการประกวดเท่านั้น ผู้เข้าประกวดสามารถใช้กล้องดิจิตอลหรือกล้องโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพส่งเข้าประกวดได้ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานของตนเองเท่านั้น สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของภาพถ่าย ให้บิดเบือนไปจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง โดยต้องส่งใบสมัครพและกรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานให้ครบถ้วน

ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร อันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ ภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะนำมาจัดแสดงในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณเกาะลอย มรภ.สงขลา โดยจะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 074-260280 หรือ เบอร์มือถือ 081-0994997 และ Fanpage facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา