วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา บูรณาการงานวิจัย นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดสู่ชุมชน

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วย ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ประจำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ร่วมลงพื้นที่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อหารือร่วมกับ นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว ผู้นำชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ในการเพิ่มศักยภาพด้านความเป็นอยู่ของครัวเรือน รวมถึงด้านอาชีพและด้านสุขลักษณะ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในชุมชน ในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำองค์ความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงของคณะฯ เข้าไปดำเนินการพัฒนา พร้อมทั้งถ่ายทอดและบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน บนพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ ต้นตาลโตนด ทุ่งนา และ ทะเลสาบสงขลา