วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา ทอดกฐินสามัคคีวัดโคกเปี้ยว ต.เกาะยอ ร่วมสร้างอาคารที่พักสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดโคกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำเงินบุญ จำนวน 121,486 บาท เพื่อร่วมสร้างอาคารที่พักสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม พร้อมทั้งจัดตั้งโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ วัดโคกเปี้ยว เพื่อพัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการทำงานประสานกับกรมพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสืบต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญเพิ่มเติม สามารถร่วมทำบุญได้ทางหมายเลขบัญชี 381-0-00433-2 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดโคกเปี้ยว ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเทอญ