วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา “ร.ร.บ้านป่าโอน-ร.ร.บ้านกระอาน” ดึง นศ.ครุฯ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

28 พ.ย. 2019
928

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าโอน และ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อให้กำลังใจในความตั้งใจในการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ ตลอดจนรับทราบปัญหา ความต้องการ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net การพัฒนาครู การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน เป็นต้น