วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา ชวนฟังเสวนามนุษย์มด Talk วาระพิเศษ “เตือนภัย ! นักศึกษาระวังป้องกันมิจฉาชีพหลอกทำงานออนไลน์”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังเสวนามนุษย์มด Talk วาระพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หัวข้อ “เตือนภัย ! นักศึกษา ระวัง ป้องกัน มิจฉาชีพหลอกทำงานออนไลน์” ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. นำทีมเสวนาโดย อาจารย์ จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์ อาจารย์ด้านนิติศาสตร์ อาจารย์วรวรรณ สุขใส อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรภาษาไทย พร้อมรับฟังเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของนักศึกษา การเสวนาร่วมกันแก้ปัญหา และการป้องกันภัยอย่างถูกวิธี จากคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในกรณีต่าง ๆ พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา

                ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาได้ทาง https://forms.gle/dirBjUdQWY6C4Xnz6 พบกันใน Zoom ที่ link HuSo SKRU is inviting you to a scheduled Zoom meeting.