วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา จ้างงาน 20 อัตรา ตามโครงการ “อว.สร้างงาน” ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท นาน 5 เดือน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.เมืองสงขลา คลองหอยโข่ง สิงหนคร สทิงพระ สมัครได้วันที่ 5-6 พ.ค.นี้

05 พ.ค. 2020
858

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครงาน 20 อัตรา ตามโครงการ “อว.สร้างงาน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  โดยให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 เดือน พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.เมืองสงขลา อ.คลองหอยโข่ง อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ (อำเภอละ 5 อัตรา) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2563        สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณวุฒิระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็นบุคคลที่มีทะเบียนบ้านใน จ.สงขลา และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา อ.คลองหอยโข่ง อ.สิงหนคร และ อ.สทิงพระ เป็นบุคคลผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาของภาครัฐ 5,000 บาท หรือมาตรการอื่นๆ จากรัฐบาล และยินดีสละสิทธิ์ดังกล่าวหากผ่านการพิจารณาเข้าปฏิบัติงานในโครงการ “อว.สร้างงาน”
สนใจสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา โทร. 074-260249 /092-6941415