วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา จับมือ ศอ.บต.-เอกชน หารือภาคีเครือข่ายสตูล ทำโครงการจิตอาสานำส่งต้นกระท่อม-น้ำผึ้งชันโรง หนุนเศรษฐกิจชุมชน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ บริษัท เอ็มเอสไบโอเทค จำกัด เข้าหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสตูล เกี่ยวกับการจัดโครงการจิตอาสานำส่งและมอบต้นกระท่อม/น้ำผึ้งชันโรง ให้แก่ชาวบ้านในจังหวัดสตูลและจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพจากการเพาะปลูกและเลี้ยงผึ้งชันโรง ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพอย่างมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธาน และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.สงขลา ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม อว.ส่วนหน้า มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล