วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา จัดแสดงผลงานทางดนตรีไทย “เมื่อลมหวนหา” ปริวัฏกาลบูชา 99 ปี ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) แสดงผลงานทางดนตรีไทยในคอนเสิร์ตมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 6 “เมื่อลมหวนหา” ปริวัฏกาลบูชา 99 ปี ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ ณ โรงละครชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบและรำลึกถึง ครูจำเนียร ศรีไทยพันธ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2536 นอกจากนั้น ยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านทักษะดนตรีของนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา ตลอดจนศึกษาองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)