วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา จัดแสดงดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ น้อมนำ 23 บทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกฯ ในหลวง ร.9 พร้อมสถาบันการศึกษาอื่นทั่วประเทศ

มรภ.สงขลา จัดแสดง ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ธันวาคม 2564” พร้อมสถาบันการศึกษาอื่นทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 คณาจารย์-นักศึกษาสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก บรรเลง 23 บทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระราชาผู้ทรงธรรม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา พร้อมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ร่วมชมการแสดงดนตรีในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากวง SKRU Brass Quintet และ วง SKRU Jazz Band นำโดย ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

สำหรับบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ใช้ในการแสดงดนตรีครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 23 บทเพลง อาทิ ยามเย็น พรปีใหม่ ชะตาชีวิต แสงเทียน แผ่นดินของเรา พระราชาผู้ทรงธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจุดเทียนและร่วมขับร้องบทเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชาผู้ทรงธรรมของชาวไทย