วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านโปรแกรม Zoom

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรโดย อาจารย์เสรี ชะนะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ http://shorturl.skru.ac.th/yourls/os รับจำนวน 300 คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 074-260278