วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา จัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563