วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา จัดประกวด “ทำแกงสมรม-ขนมต้ม” สืบสานวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นใต้

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดประกวดทำแกงสมรมและขนมต้ม สืบสานวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นภาคใต้ “ทีมปากตลาด” คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทแกงสมรม “ทีมเรินสาวขัต” คณะครุฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ ชนะเลิศประเภทขนมต้ม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการประกวดทำแกงสมรมและขนมต้ม สืบสานวัฒนธรรมด้านอาหารของจังหวัดสงขลา ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยมีทีมนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดจำนวน 8 ทีม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา และ อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการประประกวด ผลรางวัลดังนี้

ประเภทแกงสมรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปากตลาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมแกงหม้อเติบ (คำแรกขึ้นสมอง คำที่สองขึ้นสวรรค์) คณะครุศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมขอช่วยให้มาทีตะ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมQueen คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทขนมต้ม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเรินสาวขัต คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมแกงหม้อเติบ (คำแรกขึ้นสมอง คำที่สองขึ้นสวรรค์) คณะครุศาสตร์รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมลูกอาจารย์ต้น เฮ้ คณะวิทยาการจัดการรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Queen คณะเทคโนโลยีการเกษตร