วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา จัดงาน “ดนตรี H.M. Song อว. บรรเลงเพลงพ่อ” รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9

มรภ.สงขลา จัดงานแสดงดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 “ ธ สถิตอยู่ในดวงใจนิจนิรันดร์” เผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี พร้อมส่งมอบความสุขให้บุคลากรและนักศึกษาผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดงานแสดงดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 “ ธ สถิตอยู่ในดวงใจนิจนิรันดร์” บรรเลงดนตรีโดย SKRU ORCHESTRA มรภ.สงขลา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงส่งมอบความสุขให้บุคลากรและนักศึกษาผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยฝีมือการบรรเลงของนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์

ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถในทางศิลปกรรม ประกอบด้วย จิตกรรม ประติมากรรม การถ่ายภาพและดนตรี ทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ศิลปินดนตรีอย่างทั่วหน้า อันเป็นประโยชน์นานัปการแก่สังคมและประชาชนชาวไทย สมดังที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” อันหมายถึงผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ หรือผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน