วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ

 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ถือเป็นฤกษ์ดีในการทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแยกสนามบินนอก – สนามบินใน เลขที่ 539 หมู่ที่ 1 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการทำพิธีทางศาสนา และพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ตามลำดับขั้นตอนดังนี้ เวลา 08.19 น. นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง สักการะศาลพระภูมิประจำเทศบาลเมืองควนลัง สักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ หน้าหอประชุมเทศบาลเมืองควนลัง ชั้น 5 สักการะพระพุทธรูป ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ นั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่ง และรับประทานอาหารมงคล ณ ห้องนายกเทศมนตรี ชั้น 4

เวลา 08.45  นายกเทศมนตรีเมืองควนลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ (ตักบาตร) ประธานสงฆ์เจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์บริเวณหน้าประตู ทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง คณะผู้บริหาร  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ผู้นำทางศาสนาอิสลาม สวดดุอา ผู้เข้าร่วมพิธีชมการแสดงกลองยาวของเครือข่ายสภาวัฒนาธรรมเทศบาลเมืองควนลัง 

  เวลา 10.39 น. นายเดชอิศม์  ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี และเข้าประจำที่นั่ง ชมการแสดงมโนราห์ ของกลุ่มมโนราห์ โรงครูวัดควนลัง เครือข่ายสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองควนลัง นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองควนลัง นายเดชอิศม์  ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีกล่าวเปิดและกดปุ่มเปิดแพรป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง วงโยธวาทิต จากโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานในพิธี นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายรูปหน้าประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีตัดริบบิ้นหน้าประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมห้องต่าง ๆ ในอาคาร ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ รับชมการแสดงหนังตะลุงจอเล็ก ของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองควนลัง ณ ห้องประชุมส้มโอหอมควนลัง ชั้น 5 นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง รับมอบของที่ระลึกจากแขกผู้มีเกียรติ นายกเทศมนตรีมอบของที่ระลึก แก่แขกผู้มีเกียรติและรับชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองควนลัง

  เวลา 12.00 น. นายเดชอิศม์  ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา 13.00 น. ชมการแสดงผลงานของกลุ่มเครือข่ายสภาวัฒนธรรมฯ และผลิตภัณฑ์ของดีเมืองควนลัง ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) จนถึงเวลา 16.30 น. เป็นอันเสร็จพิธี