วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองคอหงส์นำโดยนายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล และตัวแทนพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ และห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่ใน)